Meer
Publicatiedatum: 15-09-2017

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 TreasuryToelichting

R
Geld

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitaties (Molenbeek en de overige projecten) is,  dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 404.000. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties voor hetzelfde bedrag. Per saldo heeft dit dus geen gevolg voor de ‘gewone’ exploitatie, maar wordt een mogelijke toekomstige tegenvaller nu genomen.