Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

De prognose is om in het derde kwartaal van 2021 het GVVP definitief aan te bieden. Op dit moment vinden er nog overleggen plaats omtrent de beschreven beleidsuitgangspunten en inhoud van het GVVP.

Naar verwachting kan in de 4e kwartaalrapportage van 2021 deze indicator behandeld worden.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

Middels vier andere indicatoren (kpi's)  worden  de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. 

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 233 225 237 199 183 181 140 84

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

 

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 19 Aangebrachte voorzieningen

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting
Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 51 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage 58 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage 0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Boekwerk 2020 2017 2019 2018 2016
1e kwartaalrapportage 1 - - - -
2e kwartaalrapportage 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - - - 2 -
4e kwartaalrapportage 1 - - - 2

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2018 2021
1e kwartaalrapportage 7 9 3 6 2 1 - -
2e kwartaalrapportage 8 8 6 9 7 6 4 2
3e kwartaalrapportage 11 6 9 6 10 8 3 6
4e kwartaalrapportage 3 6 3 3 2 2 5 -

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 35 51 43 36 36 32 29 20
2e kwartaalrapportage 54 44 56 41 41 43 24 30
3e kwartaalrapportage 52 49 55 41 51 34 29 26
4e kwartaalrapportage 62 50 51 50 38 49 33 -

Wildaanrijdingen
Boekwerk 2015 2016 2017 2021 2018 2020 2014 2019
1e kwartaalrapportage 2 5 1 1 - - - -
2e kwartaalrapportage - 1 1 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - 2 - 1 - - 1 1
4e kwartaalrapportage - 1 4 - 2 4 - -

E-oplaadpunten auto’s

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

 

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 18 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 1 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 28 % van het totale areaal

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?