Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020--2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 6

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 % realisatie

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Jeugdoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Misdaadcijfers

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Drugsoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.


Aantal vernielingen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Aantal georganiseerde criminaliteit

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Aantal vermogensmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Aantal geweldsmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?