Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020--2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Wat gaan wij doen?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wat gaan wij doen?

Ondermijning wordt actief bestreden

Wat gaan wij doen?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 6

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?