Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 202--2023 (wordt 4e kwartaal 2019 vastgesteld)
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet

Doelstellingen

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6

Gemeentelijke indicatoren programma 6