Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet

 

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

Aanname dat de verandering in aantallen evenementen de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum beïnvloedt.

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2018 0 18 0
2019 0 18 23

Leegstandspercentage
Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage
2018 0 0 0
2019 0 9 11,4

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:
Aantal ondernemingen zegt wat over de economische kracht en de aantrekkelijkheid van het centrum

Periode per 30 juni per 31 december
2018 984 980
2019 1023 976

Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:
De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting:
Gemeentelijke cijfers


Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:
Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:
Onderscheid inwoners en bezoekers uit regio of verder uit Nederland (toeristen).
Betrouwbaarheid erg afhankelijk van wijze van uitvoering door winkeliers (welke winkel, periode, aantallen).


Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?