Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Samenwerking Veluwe op 1
  • Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
  • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

 

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8

--

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

Aanname dat de verandering in aantallen evenementen de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum beïnvloedt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Vanwege de coronapandemie zijn er het 1e halfjaar 2021 geen evenementen geweest.

Periode 1e hoofdlijnenrapportage 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage
2018 0 18 19 - -
2019 0 18 23 - -
2020 1 1 1 - -
2021 - - - 0 0

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode 2e hoofdlijnenrapportage 3e hoofdlijnenrapportage 2e kwartaalrapportage
2018 0 % 8 % -
2019 9 % 11,4 % -
2020 8 % 9 % -
2021 - - 9 %

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:
Aantal ondernemingen zegt wat over de economische kracht en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Periode per 30 juni per 31 december
2018 984 980
2019 1023 976
2020 1005 1005
2021 918 -

Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:
De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum. Weergegeven in aantallen  per soort van onderneming.

Toelichting:
Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:

categorie per 30 juni 2018 per 31 december 2018 per 30 juni 2019 per 31 december 2019 per 30 juni 2020 per 31 december 2020 per 30 juni 2021
Advies en dienstverlening 867 864 883 863 883 881 788
Detailhandel 89 88 103 86 87 90 97
Horeca 28 28 37 27 34 34 33

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:
Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:
Onderscheid inwoners en bezoekers uit regio of verder uit Nederland (toeristen).
Betrouwbaarheid erg afhankelijk van wijze van uitvoering door winkeliers (welke winkel, periode, aantallen).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Wordt nog niet bijgehouden 


Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:
Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

Toelichting:
Aanname dat verandering in werkgelegenheid betekent dat de sector economisch anders presteert.
Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

Cijfers zijn pas een volgend jaar bekend.

Periode 1e kwartaalrapportage 2e kwartaalrapportage 3e kwartaalrapportage 4e kwartaalrapportage
2021 0 0 0 0

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet
Boekwerk 2021 2020
per 30 juni 33 -
per 31 december - 50

Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet
Boekwerk 2019 2020 2021
per 30 juni 1271 1340 1948

Aantal banen in de gemeente Nunspeet
Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 13260 13970 14300 14410

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 20 10 10 10

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 10 10 10 10

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020
per 31 december 20 20 10 10

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?