Programma 6. Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

Terug naar navigatie - Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

De gemeente blijft zich actief inzetten om te voldoen aan de wettelijke aanrijtijden van de ambulance in de gemeente. Het omzetten van de tijdelijke ambulancepost naar een vaste ambulancepost binnen de gemeente is de ambitie.

G

De ambulancedienst Witte Kruis heeft van begin september 2017 een VWS-locatie op recreatiepark Waldpark aan de Elspeterweg. Er is op het park een onderkomen van waaruit de ambulance kan uitrukken.  De post is geen vaste standplaats maar een locatie waar een ambulance voorwaarde scheppend gestationeerd wordt.

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

Terug naar navigatie - Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

In 2014 is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor beheer en onderhoud van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) vallend onder het concept Hart Veilig Wonen. Zo mogelijk worden alle AED’s van de gemeente hierin ondergebracht. Om het bereik van Hart Veilig Wonen te vergroten, worden enkele AED’s die nu in gebouwen hangen naar buiten verplaatst om 24-uursbereikbaarheid te garanderen. In Elspeet zet de gemeente in op behoud van de First Responder Brandweer en het concept Hart Veilig Wonen. Burgerinitiatieven tot aansluiting bij het concept zullen worden aangemoedigd.

G

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

Terug naar navigatie - Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

G

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Terug naar navigatie - Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen.

G

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

Terug naar navigatie - Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

Bij brand en ongevallen kan de burger rekenen op professionele hulp door ons brandweerkorps. De regionalisering mag geen gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van onze brandweerzorg en het welbevinden van het korps. Vanaf 1 januari 2017 zal In de gebied gebonden commissie Veluwe West de kwaliteit en de positie van de vrijwilligers bewaakt worden. 
De reorganisatie van de VNOG is op 1 januari 2017 afgerond. De verdere uitrol van VNOG Risicogericht zal in de komende jaren plaatsvinden. 
Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag van de VNOG verantwoording afgelegd.

G

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrek. 2015 Begr. 2016 Begr. 2017 1e Hoofdlijnen rapportage 2e Hoofdlijnen rapportage 3e Hoofdlijnen rapportage
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 0,66 0,66 0,66 0,66 ** **
Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners * * * ** ** **
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners * * * ** ** **
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners * * * ** ** **
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 3,34 2,43 2,43 0,84 1,00 **
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners * * * ** ** **
Overleg verwarde personen Aantal 12 12 12 4 8 **
Geregistreerde verkeersongevallen Aantal 328 328 328 ** ** **
Uitrukken brandweer / ambulance Aantal 195 195 195 ** ** **
Opkomsttijden binnen de norm % 67% 67% 67% ** ** **
Risicobedrijven binnen de gemeente Aantal 0 0 0 0 0 0
(crisis)Incidenten (GRIP1) Aantal 0 0 0 0 0 0
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening.