Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1 Samenkracht en burgerparticipatieToelichting

R
Geld

Voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven is een burgerfonds Vitale kernen opgericht. Inzet en verdeling van het budget vindt plaats in afstemming en overleg met dorpsverenigingen in de gemeente Nunspeet. Voor het fonds is een budget van €25.000,-- per jaar beschikbaar. Op basis van de ontvangen verzoeken van wijk- en dorpsvereniging is voor 2017 een bedrag van €12.703,10 beschikbaar gesteld. Daarmee is niet het volledig bedrag ingezet. Conform de vastgestelde bepaling in de regeling Burgerfonds Vitale Kernen wordt het restant van €12.296,90 –via overheveling- toegevoegd aan het budget van 2018.

Het Servicepunt Vrijwilligers wil in 2018 een pilot starten met huisvesting van het Servicepunt in Veluvine, in plaats van het gemeentehuis. De gedachte is dat huisvesting dichter bij de doelgroep tot een nauwere samenwerking en nog betere resultaten zal leiden. Voor externe huisvesting is nog geen budget beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld het restant van 2017 €8.400 te reserveren voor deze pilot.