Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

1.2 Wijkteams

1.2 WijkteamsToelichting

R
Geld

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019. In bijlage 2 van deze agenda is een Noord-Veluwse paragraaf opgenomen, waarin is afgesproken dat de zes gemeenten in de jaren 2016-2019 jaarlijks € 5.000,-- beschikbaar stellen voor scholing. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit budget, maar er is geen dekking aangegeven. Voor 2018 wordt een breed scholingsaanbod voorbereid voor onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Verwachting is, dat hiervoor € 20.000,-- (dus het totaal beschikbare scholingsbudget) nodig is. Hiervoor is het wenselijk de niet ingezette € 10.000,-- uit 2016 en 2017 te dekken vanuit het CJG-budget 2017. Voorgelsteld wordt om €10.000 over te hevelen naar 2018.