Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-Toelichting

R
Geld

Wat betreft 2017 is in de rapportage Q1, Q2 en Q3 sprake van stijgende kosten. In goed overleg met de overige RNV-gemeenten zullen beheersmaatregelen voorgesteld en uitgevoerd gaan worden. Tegelijk zal een verdiepende analyse gaan plaatsvinden om een betere duiding te geven aan deze ontwikkelingen. De uitkomsten hiervan zijn input voor mogelijke aanpassingen in het beleid.