Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

3.3.2 Wonen en Bouwen VTHToelichting

R
Geld

Begin 2017 is een vergunningverlener eerder vertrokken en de daaropvolgende inhuurkracht was goedkoper dan geraamd. Hierdoor is de gevraagde dekking niet geheel ingezet. Daarnaast is de verwachte legesopbrengst ruimschoots gehaald. Voorgesteld wordt een bedrag van € 77.000,-- over te hevelen om de inhuur van een Wabo vergunningverlener voor 2018 te kunnen dekken.