Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

4.1 Volksgezondheid

4.1 VolksgezondheidToelichting

R
Geld

Er is voor 2017 (en 2018) een bedrag van € 11.000,-- beschikbaar gesteld voor de vervanging van alle 14 AED’s van de gemeente Nunspeet. De AED’s die in de openbare ruimte zijn opgehangen, maken onderdeel uit van Hartveilig Wonen. Hartveilig Wonen heeft de geplande vervanging in 2017 niet uitgevoerd. Vervanging zal in 2018 plaatsvinden. Voorgesteld wordt deze €11.000 over te hevelen naar 2018.

Op basis van de vastgestelde beleidsnota Volksgezondheid wordt op dit moment vorm en inhoud gegeven aan een uitvoeringsprogramma Volksgezondheid. Onze verwachting is dat deze uitvoeringsprogramma in januari /februari van 2018 wordt vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma voorziet in concrete activiteiten ter bevordering van de volksgezondheid. Deze overheveling heeft betrekking op (laten) uitvoeren van deze beoogde activiteiten. Voorgesteld wordt €10.000 over te hevelen naar 2018.