Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

4.4.2 Milieubeheer ROV

4.4.2 Milieubeheer ROVToelichting

R
Geld

Begin 2017 zijn gelden gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Diverse werkzaamheden zijn wel opgestart in 2017 maar worden definitief uitgevoerd in 2018 en alsdan gefactureerd. Voorgesteld wordt het resterende budget Duurzaamheid van €105.500 over te hevelen naar 2018.