Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

7.2.1 Sportaccomodaties BeM

7.2.1 Sportaccomodaties BeMToelichting

R
Geld

Onderhoudsbudget Sport- en recreatiecentrum De Brake maakt onderdeel uit van de vastgestelde dekking om te komen tot exploitatie /nieuwbouw van het zwembad en revitalisering van het sportpark. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag van €422.000 over te hevelen naar 2018.