Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieToelichting

R
Geld

De nieuwe programmaperiode voor het Cultuur- en Erfgoedpact loopt van 2017 tot 2020 maar kon pas 1 december 2017 bij de provincie worden ingediend. De start van extra activiteiten voor Nunspeet Kunstenaarswerk loopt gelijk op met de start van de nieuwe programmaperiode van het Cultuur- en Erfgoedpact 2017 – 2020. Voorgesteld wordt de budgetten van €5.000 en €5.065 over te hevelen naar 2018.

In afwachting van de afwikkeling van het faillissement van de muziekschool moeten de resterende middelen worden gereserveerd. Voorgesteld wordt dit budget van €74.000 over te hevelen naar 2018.

In het collegeprogramma 2014-2018 is een bezuiniging aangekondigd van €10.000 op het budget voor de jaarlijkse subsidie amateurkunstvereniging. het beschikbare budget is daarmee sinds 1 januari 2017 gehalveerd van €20.000 naar €10.000. De aanvragen 2018 betreffen een bedrag van €14.360. Omdat slechts €10.000 beschikbaar is dient er een korting te worden toegepast. Doordat vanuit 2017 ruimte is een bedrag van €4.000 over te hevelen naar 2018 kan er incidenteel aanvullende subsidie komen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018.