Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeMToelichting

R
Geld

Er is sprake van overschrijding van het budget. Dit met name als gevolg van deelname aan Meimaand Fietsmaand (tekort van € 11.000,--) en omdeer meer als gevolg van het haalbaarheidsonderzoek van een kabelbaan over het Veluwemeer.   

Door weersomstandigheden zijn de geplande schilderwerkzaamheden van het Transferium niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt dit budget van €2.250 over te hevelen naar 2018.