Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFOToelichting

R
Geld

Betreft gelden inhuur KCC, loon naar werken en werkzaamheden die voorvloeien uit de RI&E die doorlopen in 2018. Hiervoor wordt voorgelsteld €13.800, €10.000 en €11.000 over te hevelen naar 2018.

Het werk (in dit geval ondersteuning op het taakveld Onderwijs-Volksgezondheid) is tot zover (1-1-2018) uitgevoerd. Het nog resterende bedrag, € 7.000,--, kan in 2018 efficiënt worden ingezet voor hetzelfde doel, mede vooruitlopend op de vaste nieuwe Onderwijskracht die binnenkort begint. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018.

Het college is voorgesteld de vacature voor de informatiemanager per januari 2018 via detachering in te vullen. Het benodigde budget 2018 is hoger dan het beschikbare budget. Voorgesteld is een deel van het beschikbare budget 2017 van €18.000 hiervoor in te zetten en over te hevelen naar 2018.