Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

9.61 OZB woningen

9.61 OZB woningenToelichting

R
Geld

Gelet op de ontwikkelingen qua jurisprudentie met betrekking tot recreatieterreinen zijn deze objecten nog niet getaxeerd per waardepeildatum 1 januari 2016. Deze werkzaamheden zullen in 2018 plaatsvinden. Hiervoor zal een overheveling worden opgenomen.

De door de Waarderingskamer voorgeschreven nieuwe waarderingsmethodiek (van inhoud naar oppervlakte) is een proces dat over diverse jaren uitgesmeerd dient te worden. De werkzaamheden voor 2017 zijn nog niet uitgevoerd en zullen in 2018 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om €15.000 over te hevelen naar 2018.