Meer
Publicatiedatum: 26-01-2018

Inhoud

Terug

Budget Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering)

Budget Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering)



Toelichting

R
Geld

De voorgenomen werkzaamheden worden in 2017 niet geheel uitgevoerd. Het project wordt afgesloten en opgenomen in de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt de budgetten over te hevelen naar 2018. Zie programma 3.