Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen ‘betaald parkeren’. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Terug naar navigatie - Budgetten programma 5

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 11% * * * *
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % 16% * * * *
Gemeentelijke indicatoren
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm * 5.8 5.8 5.8 5.8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm * 7.5 7.5 7.5 7.5
Fietspaden beton Kilometer * 62.8 63.5 62.5 62.5
Fietspaden overig Kilometer * 140.2 141 140.2 140.2
Lantaarns Aantal * 4,535 4,600 4530 4530
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting * Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % * 22.50% 25.00% 23.10% 23.10%
* Informatie indicator niet bekend.