Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

1.3 Inkomensregelingen

1.3 InkomensregelingenToelichting

G
Geld

De rijksbijdrage voor de uitkeringen is voor 2018 nader vastgesteld op € 3.995.159,-- (verhoogd met € 152.439,--).   De uitgaven op de Participatiewet zijn met eenzelfde bedrag verhoogd, op de uitkeringen (6610000) met € 122.439,-- en op de loonkostensubsidies (6610005) met € 30.000,-- vanwege een te verwachten toename op deze uitgaven.   De begroting 2018 wordt zoals omschreven aangepast .