Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

1.5 Arbeidsparticipatie

1.5 ArbeidsparticipatieToelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Paticipatie. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 169.086 te worden verhoogd.