Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

3.1 Ruimtelijke Ordening

3.1 Ruimtelijke OrdeningToelichting

O
Geld

als gevolg van de hoogconjunctuur op gebied van woningbouwontwikkeling alsmede inzet diverse ambitieuze prohjecten zijn de uitgaven gestegen. Op hetzelfde programma komen echter ook diverse extra legesinkomsten binnen