Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

4.2.2 Riolering OR

4.2.2 Riolering ORToelichting

R
Geld

Er zijn voor het omleggen van het riool extra werkzaamheden uitgevoerd: verwijderen putten, aanbrengen extra leem tbv veenlaag natuurgebied Mosterdveen. De kosten zijn € 40.700,-- hoger uitgevallen. Bij de eerste kredietaanvraag is de raad voorgesteld de kosten te dekken uit een ontvangen bijdrage van de Dienst Landelijk Gebied en een onttrekking aan de reserve bosexploitatie. Voor de hogere  kosten wordt voorgesteld deze ook te dekken door een onttrekking aan de reserve bosexploitatie.