Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

4.4.2 Milieubeheer ROV

4.4.2 Milieubeheer ROVToelichting

R
Geld

Bij het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met de deelname en de daarbijbehorende kosten van IGEV. Op de post duurzaamheid dient dit bedrag van €33.420 bijgeraamd te worden. Dit is reeds aan de raad gemeld in de bijstellingsbrief van de programmabegroting 2018-2021.