Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeMToelichting

R
Geld

De hoge kosten op dit taakveld worden veroorzaakt door de afrekening van de RNV van bijna €11.000,-. Dit bedrag was bij het opstellen van de jaarrekening 2017 nog niet bekend en dus ook niet als nog te betalen post opgenomen.

Daarnaast is de bijdrage aan de Gastvrije Randmeren van €11.000,- niet geraamd. Voorgesteld wordt dit nu structureel te ramen.