Meer
Publicatiedatum: 10-09-2018

Inhoud

Terug

9.10 Mutaties reserves

9.10 Mutaties reservesToelichting

R
Geld

De mutaties in de reserves hebben betrekking op de financiële effecten binnen taakveld 1.7.2 Maatwerk dienstverlening 18-, taakveld 4.2 Riolering en taakveld 9.5 Treasury. Voor de toelichting wordt verwezen naar bovenstaande informatie bij de betreffende taakvelden.