Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad. 

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten -
3e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten -
2e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten -
4e kwartaalrapportage 3 Afgehandelde actiepunten 0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

Middels vier andere indicatoren (kpi's)  worden  de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. 

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 0 - - - - -
2e kwartaalrapportage 51 - - - - -
3e kwartaalrapportage 0 - - - - -
4e kwartaalrapportage 0 199 183 181 140 128

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 21 Aangebrachte voorzieningen 0 Aangebrachte voorzieningen

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
1e kwartaalrapportage 10 % van de onderhoudsbegroting wegen 11 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage 51 % van de onderhoudsbegroting wegen 22 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage 58 % van de onderhoudsbegroting wegen 0 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage 98 % van de onderhoudsbegroting wegen 0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020 2022 2017 2019 2018 2021
1e kwartaalrapportage 1 0 - - - -
2e kwartaalrapportage 1 0 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - - - - 2 -
4e kwartaalrapportage 1 - - - - 0

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 6 0 2 1 0 5
2e kwartaalrapportage 9 4 7 6 2 2
3e kwartaalrapportage 6 3 10 8 8 0
4e kwartaalrapportage 3 5 2 2 4 0

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1e kwartaalrapportage 36 36 32 29 20 20
2e kwartaalrapportage 41 41 43 24 30 22
3e kwartaalrapportage 41 51 34 29 30 0
4e kwartaalrapportage 50 38 49 33 31 0

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2021 2022 2018 2020 2019
1e kwartaalrapportage 1 1 1 - - -
2e kwartaalrapportage 1 1 1 1 1 -
3e kwartaalrapportage - 1 0 - - 1
4e kwartaalrapportage 4 - 0 2 4 -

E-oplaadpunten auto’s

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 14 voorzieningen 14 voorzieningen 16 voorzieningen 18 voorzieningen 20 voorzieningen 0 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 0 voorziening

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 24 % van het totale areaal 25 % van het totale areaal 28 % van het totale areaal 0 % van het totale areaal