Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 9

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10.  De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021 2022
per ultimo 7 7 0

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor  de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022
4e kwartaalrapportage 6,6 0

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 4 4 4 5 5 0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 -
2e kwartaalrapportage 0 -
3e kwartaalrapportage 0 -
4e kwartaalrapportage 0 7,1

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
2e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
3e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
2e kwartaalrapportage 78 Cijfer (1 tot 10) -
3e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
2e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
3e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) -
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10) 0 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)
Aantal meldingen 2019                                 : 3237
Aantal meldingen 2020                                 : 3904
Aantal meldingen 2021                                 : 4493
Aantal meldingen 2022 1e kwartaal         : 1088

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 0 Aantal -
2e kwartaalrapportage 0 Aantal -
3e kwartaalrapportage 0 Aantal -
4e kwartaalrapportage 0 Aantal 0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC tov aantal waarvan via internet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2022 2021
1e kwartaalrapportage 64 % van totaal aanvragen -
2e kwartaalrapportage 66 % van totaal aanvragen -
3e kwartaalrapportage 0 % van totaal aanvragen -
4e kwartaalrapportage 0 % van totaal aanvragen 61,9 % van totaal aanvragen

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?