Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Beheerevaluatie en visie heideterreinen gemeente Nunspeet
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Samenwerking Veluwe op 1
  • Regionaal bestuursakkoord Vitale Vakantieparken en lokaal stappenplan
  • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

Aanname dat de verandering in aantallen evenementen de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum beïnvloedt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Vanwege de coronapandemie zijn er het 1e halfjaar 2021 geen evenementen geweest.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
1e hoofdlijnenrapportage 0 0 1 - -
2e hoofdlijnenrapportage 18 18 1 - -
3e hoofdlijnenrapportage 19 23 1 - -
1e kwartaalrapportage - - - 0 0
2e kwartaalrapportage - - - 0 -
3e kwartaalrapportage - - - 0 -
4e kwartaalrapportage - - - 4 -

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 % - -
2e hoofdlijnenrapportage 0 % 9 % 8 % -
3e hoofdlijnenrapportage 8 % 11,4 % 9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 0 %
2e kwartaalrapportage - - - 9 %
3e kwartaalrapportage - - - 0 %

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:
Aantal ondernemingen zegt wat over de economische kracht en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
per 30 juni 984 1023 1005 918
per 31 december 980 976 1005 938

Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:
De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum. Weergegeven in aantallen  per soort van onderneming.

Toelichting:
Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:

categorie per 30 juni 2020 per 31 december 2020 per 30 juni 2021
Advies en dienstverlening 883 881 788
Detailhandel 87 90 97
Horeca 34 34 33

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:
Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:
Onderscheid inwoners en bezoekers uit regio of verder uit Nederland (toeristen).
Betrouwbaarheid erg afhankelijk van wijze van uitvoering door winkeliers (welke winkel, periode, aantallen).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De indicator herkomst bezoekers wordt vanaf begin niet gemonitord omdat er geen gegevens over verkregen kunnen worden. Destijds was de verwachting dat deze info zou komen vanuit pin-gegevens (via de ondernemers) maar deze data geven de banken niet (meer ) prijs. 

 


Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:
Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

Toelichting:
Aanname dat verandering in werkgelegenheid betekent dat de sector economisch anders presteert.
Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

Cijfers zijn pas een volgend voorjaar bekend van het jaar ervoor.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 3610 3820 2640 -
4e kwartaalrapportage - - - 0

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2022 2020
per 30 juni 33 70 -
per 31 december 70 0 50

Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021 2022
per 30 juni 1271 1340 1948 2056
per 31 december - - 2021 0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 13260 13970 14300 14410 14480 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.  De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 20 10 10 10 1 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal  kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 10 10 10 10 8 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021 2022
per 31 december 20 20 10 10 18 0

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?