Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020--2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wat gaan wij doen?

Ondermijning wordt actief bestreden

Wat gaan wij doen?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 6

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.  In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.

Boekwerk 2017 2018 2019 2021 2022
4e kwartaalrapportage 7,5 (Waardering van 1 -10) 7,4 (Waardering van 1 -10) 7,6 (Waardering van 1 -10) 0 (Waardering van 1 -10) 0 (Waardering van 1 -10)

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 114 201 148 148 0

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 116 195 136 195 195 195 195 195 0 195

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 735 780 793 834 0

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 60 74 35 59 0

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 66 64 96 99 0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 735 780 793 834 0

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 83 107 148 142 0

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
4e kwartaalrapportage 54 53 60 66 0

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?