Duurzaam denken en doen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten. Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren. Wie de jeugd heeft…..

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Terug naar navigatie - Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Zo gaan we dat doen

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Terug naar navigatie - Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Om het restafval bij huishoudens te verminderen maken we het storten van grof vuil laagdrempelig.

Zo gaan we dat doen

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Terug naar navigatie - Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

De leefomgeving gaan we steeds meer klimaatbestendig inrichten. Hemelwater wordt afgekoppeld, en de straatverlichting gaan we  versneld vervangen door ledverlichting.

Zo gaan we dat doen

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Terug naar navigatie - Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

We gaan de verduurzaming van de bebouwde omgeving versnellen, zowel bij particuliere als sociale woningen. De volgende fases in de woonwijk Molenbeek worden bijvoorbeeld al gasloos aangelegd. Ook gaan we het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en initiatieven voor duurzame opwekking van energie ondersteunen. De duurzaamheidslening blijft bestaan.

Zo gaan we dat doen