Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Actualisatie Woonvisie.

Actualisatie Woonvisie.
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Jaarlijks wordt de woonvisie geactualiseerd zodat er dynamisch tegemoet wordt gekomen aan volkshuisvestelijke behoefte.

2019 2020 2021 2022
actualiseren woonvisie actualiseren woonvisie actualiseren woonvisie actualiseren woonvisie