Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

We stimuleren bedrijven en particulieren om af te koppelen,  hemelwater vast te houden,  vergroening te bevorderen en groene daken te realiseren. De beschikbare middelen hiervoor zijn communicatie en subsidiëring.

2019 2020 2021 2022
opstellen startnotitie Klimaatadaptatie stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten