Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.

Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Er wordt in 2019 geluidbeleid ontwikkeld voor (muziek)evenementen buiten inrichtingen. Per locatie wordt bezien welk type evenement er kan plaatsvinden, welke geluidnormen per locatie gelden en hoeveel evenementen van elk type kunnen plaatsvinden.

2019 2020 2021 2022
opstellen beleidsnotitie geluid evenementen uitvoeren geformuleerd beleid geluid uitvoeren geformuleerd beleid geluid uitvoeren geformuleerd beleid geluid