Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2019
Einddatum: 30-12-2022

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie zal specifiek aandacht worden geschonken aan (brand)veiligheid. Specifieke aandacht zal gegeven worden aan onderzoek naar vluchtroutes bij recreatieve terreinen in bosgebieden. Tevens zal hierbij specifiek aandacht worden geschonken aan vlucht- en calamiteitenplannen van bosgebieden. De veiligheidsregio (VNOG), het waterschap en de omgevingsdienst (ODNV) zullen hierbij worden betrokken.

2019 2020 2021 2022
  onderzoek uitvoeren maatregelen vaststellen