Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.

Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om voor 1 oktober 2018 een plan van aanpak op te stellen die leidt tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. In Nunspeet werken we samen, zowel in NEO-verband als in regionaal verband, om invulling te geven aan dit plan. Het plan van aanpak is in 2018 vastgesteld en krijgt de komende jaren verder vorm.

2019 2020 2021 2022

toepassen werkwijzen
uitvoeren diverse pilots
implementeren aanpak

toepassen werkwijzen
uitvoeren diverse pilots
implementeren aanpak

werken met de aanpak werken met de aanpak