Terug

De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren

De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Wij zijn trots op onze ondernemers en zetten in op een blijvende goede samenwerking. Wij gaan actief met hen in gesprek en willen op constructieve wijze kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, zowel via de belangenorganisaties alsook door werkbezoeken aan individuele ondernemers. Door het bundelen en optimaliseren van informatie waarnaar ondernemers op zoek zijn (ondernemersloket) willen wij onze dienstverlening aan de ondernemers verbeteren. De bedrijfscontactfunctionaris fungeert daarin als centraal aanspreekpunt.

2019 2020 2021 2022
bedrijfsbezoeken, contacten  en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket
deelnemen aan een regionaal backoffice-loket ten behoeve van bedrijfshuisvesting
bedrijfsbezoeken, contacten  en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket bedrijfsbezoeken, contacten  en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket bedrijfsbezoeken, contacten  en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloketPublicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud