Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

De economische relatie met de regiogemeenten versterken
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Een sterke lokale economie is gebaat bij samenwerking in de (nabije) regio. Kansrijke economische ontwikkelingen en uitdagingen vragen om regionale samenwerking. In het kader van regionale afstemming is door alle regiogemeenten in de regio Noord-Veluwe het ‘Bestuurlijk keuzedocument Regionaal Plan Werklocaties (RPW) Noord-Veluwe’ op 31 januari 2018 vastgesteld. Binnen het regionaal gestelde kader worden per subregio (Noord – waar de gemeente Nunspeet onder valt - en West) afspraken gemaakt over onder andere de relatie tussen regionale en lokale terreinen.

2019 2020 2021 2022
ter vaststelling aanbieden RPW Noord-Veluwe aan de provincie Gelderland

uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019
monitoren RPW Noord-Veluwe 2019

uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2018
monitoren RPW Noord-Veluwe 2019
evalueren RPW Noord-Veluwe 2018