Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.

Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Voor de doorontwikkeling van het  Centrum wordt de Detailhandels- en centrumvisie gemeente Nunspeet 2030 uit 2015 voortgezet en indien nodig herijkt. Dit richt zich op verbeteringen op openbaar gebied en particulier eigendom, op betere bereikbaarheid, op programmering en activiteiten en op de samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en overheid. Er wordt een onderzoek gedaan met als doel de samenwerking tussen horeca, detailhandel en  marktkooplieden te versterken.

 

2019 2020 2021 2022
opstellen en vaststellen werkplan Centrum