Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.

Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.
Portefeuillehouder
J. Groothuis

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zet de gemeente in op duurzaam opwekken van energie. Doel voor 2020 is 20%  duurzame opwekking ( 385 TJ) en in 2030 voor 39%  (750 TJ).

2019 2020 2021 2022

Opstellen plan van aanpak (PvA) Windenergie

 

Uitvoeren PvA Uitvoeren PvA Uitvoeren PvA