Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

De gemeente Nunspeet wil komende periode verder inzetten op verduurzaming rondom onkruidbeheersing in de openbare ruimte.  Hierbij zal verder actief ingezet worden op  onkruidbestrijding  op verharding met branden, borstel, maaien, heetwater methodes. Tevens zal de kwaliteit van de onkruidbeheersing in de  centrumgebieden met o.a. gebruik van natuursteen materialen en boomroosters verhoogd worden. Verder zal gemeente Nunspeet toekomst gericht aansluiten bij chemievrij sportvelden beheer (Green deal sportvelden 2020) waarbij het gebruik van chemische middelen op natuurgrasvelden en kunstgrasvelden wordt afgebouwd.

2019 2020 2021 2022
onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden
opstellen van een stappenplan
invoeren ecologische onkruidbeheersing en -bestrijding