Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’

Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Eén van de belangrijke uitgangspunten van het thema 5, Samen werken, is meer gebruik maken van burgerparticipatie. Het peilen van de mening van de inwoner/ondernemer is op zich al een vorm van burgerparticipaties. Om te peilen wat de mening is van onze inwoner/ondernemer, heeft de VNG een product ontwikkeld dat informatie geeft over de wijze waarop afnemers (ondernemers en inwoners) producten/diensten van de gemeente ervaren. Hierbij wordt ook uitgevraagd de mate waarin zijn betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. De resultaten van de peiling zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. Ook is een gemiddelde van alle deelnemende gemeenten bekend.  In het laatste kwartaal van 2018 is de burgerpeiling uitgevoerd voor gemeente Nunspeet. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en worden binnenkort gepubliceerd.  De score van de waardering voor 'alle inspannningen gemeente' is 6,54. Voor gemeente Nunspeet geldt een score van 7,0.   In de eerste helft van het jaar 2019 wordt naar aanleiding van dit resultaat een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van de maatregelen vinden dan plaats in de 2e helft van 2019 en 2020.

Het peilen van de mening van de ondernemer staat gepland voor de twee helft van 2019.  Het plan van aanpak wordt opgesteld in de eerste helft van 2020. Waarna de uitvoering van de maatregelen plaatsvinden in de tweede helft van 2020 en in 2021.

2019 2020 2021 2022

opstellen plan van aanpak n.a.v. burgerpeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA  burgerpeiling

peilen mening ondernemer gemeente Nunspeet

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA  burgerpeiling

opstellen plan van aanpak n.a,.v. ondernemerspeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA  burgerpeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA  burgerpeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling