Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 28-02-2019
Einddatum: 30-12-2019

Als pilot is het Servicepunt Vrijwilligers in 2018 verhuisd naar Veluvine, met als insteek om meer aansluiting met het werkveld te vinden door er meer ‘tussenin’ te zitten. De pilot wordt geëvalueerd, omdat de huur van de ruimte uiterlijk eind mei 2019 moet worden opgezegd of verlengd. Op basis van de evaluatie wordt een nader advies geformuleerd over de huisvesting van het servicepunt.

 

2019 2020 2021 2022

uitvoeren evaluatie
opstellen advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers
opzeggen of verlengen huurcontract Veluvine

voortzetten servicepunt vrijwilligers voortzetten servicepunt vrijwilligers voortzetten servicepunt vrijwilligers