Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .

Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

De ontwikkeling van open sportclubs/vitale sportparken als ontmoetingsplek wat eigen leden, andere bezoekers en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de verenigingen betrokken te raken en te blijven. Hierbij is de doelstelling het maatschappelijk kapitaal van de sportverenigingen breder in te zetten dan alleen beoefening van de (wedstrijd)sport. Met het aanstellen van een sportparkmanager op sportpark De Wiltsangh (verkregen vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland)  zullen de verenigingen op zoek gaan naar verbindingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat deze maatregel ook over het creëren van fysieke plekken om ongeorganiseerd sporten en bewegen te faciliteren/stimuleren. Bijvoorbeeld door het creëren van mountainbike-, hardlooproute- of wandelroutes, nieuwe sportvormen in de openbare ruimte of op logische plekken waterpunten realiseren. 

2019 2020 2021 2022

aanstellen van sportparkmanager Wiltsangh (via Sportbedrijf Nunspeet)

opstellen en uitvoeren plan van aanpak Open Sportclub/Vitaal Sportpark Wiltsangh

tussentijdse subsidieverantwoording provincie Gelderland

 

inzet van Sportparkmanager (via Sportbedrijf Nunspeet)

uitvoeren van plan van aanpak Open Sportclub / Vitaal Sportpark

onderzoek/besluitvorming naar structurele inbedding Sportparkmanager

tussentijdse subsidieverantwoording provincie Gelderland

inhoudelijke en financiële subsidieverantwoording inzet Sportparkmanager

onderzoek/besluitvorming naar structurele inbedding Sportparkmanager

eventuele continuering van sportparkmanager.

eventuele continuering van sportparkmanager (op basis van besluitvorming)Toelichting

--
Tijd