Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.

Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Er vindt structureel overleg plaats tussen de politie (wijkagenten) en de BOA's op basis van een convenant informatie uitwisseling. Doel hiervan is de samenwerking te optimaliseren.

2019 2020 2021 2022

samenwerking tussen wijkagenten, politie en Boa's wordt geoptimaliseerd

evalueren convenant informatie-uitwisseling