Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 28-02-2019
Einddatum: 30-12-2022

In de driehoek is afgesproken om in 2019 een pilot te starten met het bestuursrechtelijk handhaven van twee thema’s uit de APV, namelijk inbrekerswerktuigen in voertuigen en woonoverlast.

2019 2020 2021 2022
starten van een pilot met het bestuursrechtelijk handhaven van de APV, inbrekerswerktuigen en woonoverlast evalueren pilot en (zo nodige en mogelijk) uitbreiden bestuursrechtelijk handhaven van de APV uitvoeren van de APV uitvoeren van de APV