Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-03-2020
Einddatum: 30-12-2020

In 2019  wordt het huidige  Integraal Veiligheidsplan (IVP) herzien en het IVP 2020-2023 opgesteld.  De gemeente voert de regie op het veiligheidsbeleid en op de samenwerking tussen de in- en externe betrokken partners. Alle facetten van veiligheid worden bijeengebracht om gezamenlijk tot een veilige samenleving te komen. Alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie,  preparatie, repressie en nazorg) dienen goed op elkaar aan te sluiten en er dient een goede systematiek,  samenhang en samenwerking te zijn (sluitende aanpak).  

 

2019 2020 2021 2022

herzien Integraal Veiligheidsplan
opstellen IVP 2020-2023

onderzoeken of in  de overleggroepen terzake veiligheid  alle schakels  van de keten gewaarborgd zijn.   uitvoeren IVP uitvoeren IVP