Terug

Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.

Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We voeren een behoeftenpeiling uit onder mantelzorgers om in kaart te brengen wat er voor hen nodig is om hen te ontlasten in de vorm van o.a. respijtzorg. De uitkomsten worden verwerkt in de Toekomstagenda Mantelzorgers en Vrijwilligers waarin acties en thema's worden benoemd.

 

2019 2020 2021 2022

uitvoeren behoeftepeiling
uitkomsten behoeftepeiling analyseren en verwerken in de toekomstagenda
opstellen Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers 

uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligersPublicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud